Inleiding

Sinds 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht. In deze wet wordt onder andere aangegeven wat de overheid verstaat onder kwaliteit in de kinderopvang: ‘Verantwoorde kinderopvang is kinderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving’. Voor de pedagogische onderbouwing van de Wet kinderopvang, is gekozen voor de opvoedingsdoelen van professor J.M. A. Riksen-Walraven.

Zij omschrijft die opvoedingsdoelen als volgt:

“Als de vier pedagogische basisdoelen van de opvoeding van kinderen in gezin en kinderopvang beschouw ik het aanbieden aan kinderen van:
a. een gevoel van -emotionele- veiligheid;
b. gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie;
c. gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie;
d. de kans om zich waarden en normen, de ‘cultuur’ van een samenleving, eigen te maken; socialisatie”.

Deze opvoedingsdoelen gelden voor alle kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar.

Het gericht werken aan het behalen van de vier opvoedingsdoelen van Riksen-Walraven moet vanaf 1 januari 2005 terug te vinden zijn in het beleid en de uivoering van iedere opvangorganisatie.

Uitgangspunten in ons pedagogisch beleid

Met een pedagogisch beleid brengt de organisatie in beeld wat de regelgeving eist (bovenstaande opvoedingsdoelen, zo moet het bij alle organisaties), maar kan ook in beeld brengen wat in de eigen pedagogische praktijk gebeurt (zo gaat het bij ons, bij de SKN).

De uitgangspunten van het pedagogisch beleid van de SKN zijn:

Kindvisie
Ieder kind is uniek en is er van nature op uit om de wereld te ontdekken en te onderzoeken. Een kind leert door de ervaringen en belevingen die hij opdoet; door het steeds weer zelf te doen, door keuzes te maken en door op zijn eigen manier zijn mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen.

Visie op opvoeden
Opvoeden is kijken en luisteren naar wat kinderen beweegt en bezighoudt en, hierop inspelend, het bieden van een vertrouwde en stimulerende omgeving, ruimte en mogelijkheden, zodat kinderen de wereld kunnen ontdekken, onderzoeken en uiting kunnen geven aan de ervaringen en belevingen die ze opdoen.

Visie op gastouderopvang
Gastouders leveren een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van een kind, afhankelijk van het aantal uren dat het kind in het gastoudergezin doorbrengt. Kinderen behoren bij de gastouders een gevoel van warmte, geborgenheid en veiligheid te ervaren. Dit is de basis voor een optimale ontplooiing en ontwikkeling van een kind. Elk kind is uniek. De gastouder houdt in de benadering van het kind rekening met stemming, karakter, eigenheid en emoties op een bepaald moment en heeft een stimulerende rol in de ontwikkeling van het kind.

Aan de hand van de vier opvoedingsdoelen beschrijven we in dit pedagogische beleid hoe de gastouder in het gezin met het kind bezig kan zijn en aan de opvoedingsdoelen kan werken, uitgaande van onze eigen uitgangspunten. Daarnaast gaan we in op de samenwerking tussen ouder en gastouder en de overige Wet en regelgeving in relatie tot de pedagogische praktijk.