Pedagogisch beleid in het kort

Bij SKN werken wij vanuit een eenduidige visie op het kind, op ontwikkeling en opvoeding. Wij laten ons hierbij inspireren door de pedagogiek van Reggio Emilia.

Visie op het kind: Ieder kind is uniek, krachtig en gericht op communicatie.

Visie op ontwikkeling: Kinderen hebben van nature een verlangen tot groei en ontwikkeling, in een eigen tempo en op een eigen manier.

Visie op opvoeden binnen de opvang: Met een open en nieuwsgierige houding kijken en luisteren wij naar wat kinderen beweegt en bezighoudt. Naast een veilige, vertrouwde en stimulerende omgeving bieden wij hen mogelijkheden om de wereld te ontdekken.

Uitgangspunten van de pedagogiek van Reggio Emilia welke zijn opgenomen in ons pedagogisch beleid.

  • Kinderen leren het meest van elkaar, zij zijn elkaars eerste pedagoog.
  • De ouders, pedagogisch medewerkers en andere volwassenen zijn de tweede pedagoog. Zij zorgen voor de basisvoorwaarden, zodat de ontwikkeling en mogelijkheden van kinderen gestimuleerd worden.
  • De derde pedagoog wordt gevormd door de ruimte, die als belangrijke pedagogische factor wordt ingezet om bij te dragen aan de ontwikkeling en educatie van kinderen.
  • Honderd talen: Kinderen communiceren op heel veel verschillende manieren zoals in gesproken en geschreven woorden, maar ook door te tekenen en te schilderen, met hun gebaren, door hun manier van bewegen, door te bouwen en in poppenspel. Wij geven de kinderen de mogelijkheid deze talen te spreken en te ontwikkelen.
  • Dialoog: De pedagogisch medewerkers kijken en luisteren naar de kinderen en zijn met hen in gesprek. Zo weten zij wat kinderen bezighoudt. Zij stimuleren hen om zelf na te denken over mogelijkheden en oplossingen.


Speerpunten in ons pedagogisch beleid

Documentatie: De pedagogisch medewerkers brengen activiteiten van kinderen in beeld. Ook wordt door middel van foto’s de ontwikkeling van de kinderen gevolgd.
Deze documentatie is niet alleen voor de pedagogisch medewerkers, maar ook voor ouders en kinderen. Voor kinderen geven deze beelden herkenning, ouders zien zo waar hun kinderen mee bezig zijn en welke ontwikkeling zij doormaken.

Natuurlijk spelen: De natuur biedt veel mogelijkheden in het opdoen van ervaringen: het ontdekken, het experimenteren, grenzen verleggen, het bevorderen van creativiteit, het leren omgaan met risico’s etc. Kinderen leren daarbij ook zorg te dragen voor de natuur.

Voorlezen en vertellen op het kinderdagverblijf: iedere dag wordt er aandacht besteed aan voorlezen en vertellen. De kinderen leven zich in in de verhaaltjes en reageren hierop. Hun taal- en spraakontwikkeling wordt zo gestimuleerd en er wordt een beroep gedaan op hun fantasie. Ook levert het voorlezen en vertellen een belangrijke bijdrage aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Deze verkorte versie van het pedagogisch beleid geeft een beeld van de manier waarop wij werken. Er staat in wat wij belangrijk vinden. Een uitgebreide versie voor de locatie van uw kind kunt u opvragen bij de teamleider van deze locatie.