Samenwerking met de ouders

In de relatie tussen gastouders en kind is de inbreng van de eigen ouders van grote betekenis. Een prettige relatie tussen ouder en gastouder, die gebaseerd is op wederzijds respect en vertrouwen heeft een positieve invloed op het kind.

Drie punten zijn essentieel voor een goed verloop van de samenwerking.

Afstemming

Hierbij gaat het om afstemming tussen ouders en gastouders met betrekking tot de opvoedingsmilieus van het eigen en het gastoudergezin. Het belangrijk dat ouders en gastouders weten hoe de ander over de opvoeding denkt, wat de achtergrond daarvan is, wat de ander doet en waarom.
Al tijdens de kennismaking en met het koppelingsgesprek worden afspraken gemaakt over zaken die de opvoeding aangaan, zoals afspraken met betrekking tot de verzorging, televisie kijken, buiten spelen, het omgaan met vriendjes en vriendinnetjes, regels die thuis en/of bij de gastouder gelden enz.

Wederzijds respect en privacy

Respect voor elkaars mening, cultuur, religie en opvattingen vormt de basis voor een goede samenwerking. Ouders en gastouders zullen moeten geven en nemen, maar beiden moeten zich in de gezamenlijke aanpak kunnen blijven vinden. .Ouders en gastouders zien en horen veel van elkaar. Een zorgvuldige omgang met privacygevoelige informatie is vanzelfsprekend.

Informatie en afspraken

Goede afspraken zijn nodig om duidelijk te maken wat ouders en gastouders van elkaar kunnen en mogen verwachten. De richtlijnen van het gastouderbureau en de protocollen gericht op de gastouderopvang kunnen hierbij als leidraad dienen. Tijdens het koppelingsgesprek worden de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd in de overeenkomst van opdracht en op het afsprakenformulier.

Het is van belang dat ouders en gastouders op een open en eerlijke manier informatie uitwisselen en eventuele problemen bespreken.

Ouders hebben recht op volledige informatie over de wijze waarop de gastouders met hun kind omgaan . Het is essentieel dat zij weten hoe het kind zich voelt en waarmee het kind zich in het gastoudergezin bezighoudt.