Samenwerkingspartners

SKN werkt met een groot aantal partijen samen. Zo zijn wij steeds in staat om kwaliteit te bieden. Er zijn convenanten afgesloten met de koepels van het SCPO en Aves voor de opvang van kinderen van vier tot dertien jaar. 

Om aantrekkelijke en gevarieerde activiteiten aan te bieden werken wij daarnaast samen met Cultuurbedrijf Noordoostpolder, de Flevomeerbibliotheek en sportverenigingen. Ook bestaan er goede samenwerkingsverbanden met gemeentes, zorginstellingen en andere organisaties binnen de branche.