Tussenschoolse opvang

SKN coördineert de tussenschoolse opvang van basisschool Windkracht Tien, Basisschool de Zevensprong en de Albert Schweizerbasisschool.