Wet en regelgeving in relatie tot de pedagogische praktijk

Gastouder-kind ratio en leeftijdsopbouw

De gastouder vangt gelijktijdig maximaal 6 kinderen op in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Daarbij worden eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld.
Er worden maximaal 5 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar opgevangen, waarbij de eigen kinderen tot 4 jaar mee worden geteld.
Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijkertijd aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd

Speelruimte binnen en buiten

Tijdens het intakegesprek wordt door de bemiddelingsmedewerker bekeken of de gastouder binnenshuis voldoende ruimte kan bieden aan de kinderen om veilig en met voldoende mogelijkheden te kunnen spelen. Ook wordt bekeken of er voldoende buitenspeelmogelijkheden zijn, dat wil zeggen in de tuin van de gastouder of op een buitenspeelplaats in de naaste omgeving.

Slaapruimte

Tijdens het intakegesprek wordt door de bemiddelingsmedewerker bekeken of de gastouder een rustige en veilige slaapplek kan bieden aan de op te vangen kinderen. Voor kinderen tot 1,5 jaar moet er een aparte slaapruimte zijn. De grootte van deze slaapruimte moet afgestemd zijn op het aantal kinderen in deze leeftijdscategorie. Tijdens het koppelingsgesprek worden gerichte afspraken gemaakt tussen ouder en gastouder. Tijdens de eerste evaluatie zes weken na de start van de opvang, wordt de slaapplek bekeken aan de hand van een risico-inventarisatie.

Overige eisen aan de opvanglocatie

De locatie waar kinderen opgevangen worden moet altijd en volledig rookvrij zijn.
Er moeten voldoende en goed functionerende rookmelders aanwezig zijn in de opvanglocatie